ساعات کاری :
  • شنبه تا چهارشنبه 8 تا 18
  • پنج شنبه 8 تا 13
  • شهرک غرب،انتهای بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو ،
  • ایران - تهران
  • 02188578714-02177745080
  • info @ Aryatash . ir

پهپاد کشاورزی

پهپاد کشاورزی

پهپاد کشاورزی

پهپادهای کشاورزی وسایل پرنده بدون سرنشینی هستند که همانند یک روبات قادر هستند با هزینه پایین و در هر زمان، اطلاعات محصولات را جمع‌آوری یا در امور سم‌پاشی و کاشت بکار گرفته می‌شوند. پهپادها را می‌توان هم توسط کاربر و هم با برنامه ریزی از قبل هدایت و کنترل نمود. معمولاً پهپادهای کشاورزی با برنامه ریزی قبل از پرواز هدایت و کنترل می‌کنند.

توضیحات تکمیلی محصول

استفاده از پهپاد درزمینه کشاورزی از کاشت تا برداشت در شش روش دسته‌بندی می‌شوند:

۱- تجزیه و تحلیل توپوگرافی (پستی و بلندی) و خاک: هواپیماهای بدون سرنشین می‌توانند در شروع دوره کشت با تهیه نقشه دقیـق سه‌بعدی وضـعیت زمین را ازلحاظ پستی و بلندی بررسی نمایند که  در مدیریت شخم و الگوی کاشت دانه مفید می‌باشد. پس از کاشت، تجزیه خاک با اسـتفاده از پهپاد داده‌ها را برای مدیریت آبیاری و مدیریت نیتروژن آماده می‌کند.

۲- کاشت: سیستم‌های پایه‌ای سیستم‌های بدون درز را ایجاد کرده‌اند که به میزان مصرف ۷۵ درصد و کـاهش هزینـه کاشـت ۸۵ درصـد می‌رسد.  ایـن سیستم‌ها غلاف با دانه‌ها و مواد مغذی گیاهی را به خاک می‌رساند و تمام مواد مغذی موردنیاز برای زنده ماندن گیاهان را فراهم می‌کنند.

۳- سم‌پاشی محصول: تجهیزات اندازه‌گیری از فاصله باعث می‌شود که پهپادها برای تنظیم ارتفـاع به‌صورت توپـوگرافی و جغرافیـایی متفاوت باشند و درنتیجه از برخورد جلوگیری کنند.

 به همین ترتیب، پهپادها می‌توانند زمین را اسکن کنند و مقدار صحیح مایع اسپری کنند در نتیجه: سبب كاهش آلودگی آبهای زیرزمینی از طریق نفوذ مواد شیمیایی می‌شود. 

۴- نظارت بر محصول: یکی از بزرگترین مانع کشاورزی راندمان پایین در نظارت بر محصول است. 

 چالش‌هاینظارت بـا شـرایط آب و هـوایی به‌طور فزاینده‌ای غیر قابل پیش بینی افزایش می‌یابد که باعث ریسک و هزینه می‌شود.

قبلا، تصاویر ماهواره‌ای پیشرفته‌ترین نوع نظارت را ارائه می‌دادند، امـا اشکالاتی دارند. تصاویر از پیش باید سفارش داده شود و فقط یک بار در روز گرفته می‌شوند. علاوه بر این، خدمات بسیار گران و کیفیـت تصـاویر بـه طور معمول در روزهای خاص با مشکلاتی مواجه می‌باشند.

امروزه انیمیشن‌های سری زمانی می‌توانند رشـد دقیق‌تر محصـول را نشـان دهنـد و مدیریت بهتر محصول را به وجود آورند.

۵- آبیاری: پهپادها با سنسورهای هیپرپرتروپتر، چندتایی یا حرارتی می‌توانند بخش‌هایی از یـک زمـین خشـک که نیـاز به آبیـاری دارد، نشان دهند.

علاوه بر این، زمانيكه که محصول در حال رشد است، با محاسبه شاخص پوشش گیاهی، کـه چگـالی نسـبی و سـلامتی محصـول را نشان می‌دهد، می‌توان مقدار انرژی یا گرما تولیدشده مزرعه را اندازه‌گیری نمود.

۶- ارزیابی سلامتی: که برای ارزیابی سلامتی محصول و تعیین عفونت‌های باکتری یا قارچی درختان ضروری است.

با اسکن کردن یک محصول با استفاده از نور مرئی و مادون قرمز نزدیک، توسط دوربین‌های پهپاد، می‌توانند تعیین کنند که گیاهان چه مقدار از نور سبز و نور NIR  را منعکس می‌کنند 

این اطلاعات می‌توانند تصاویر چند طیفی را ایجاد کنند و تغییرات گیاهان را ردیابی نمایند و همچنین پاسخ سریع به آفات می‌تواند کل مزرعه را نجات دهد. در مورد تخریب محصول هم کشاورز قادر خواهد بود ضمانت‌های زیان آور را به‌طور مؤثر برای ادعاهای بیمه ثبت کند