ساعات کاری :
  • شنبه تا چهارشنبه 8 تا 18
  • پنج شنبه 8 تا 13
  • شهرک غرب،انتهای بلوار شهید دادمان،پژوهشگاه نیرو ،
  • ایران - تهران
  • 02188578714-02177745080
  • info @ Aryatash . ir

محصولات ما

نیروران

نیروران

محصولات شرکت لیان آریاتش صبا
ویبروران

ویبروران

محصولات شرکت لیان آریاتش صبا
Portable Vibro Lab (PVL)

Portable Vibro Lab (PVL)

محصولات شرکت لیان آریاتش صبا
اندوآب

اندوآب

محصولات شرکت لیان آریاتش صبا
RTV Nano

RTV Nano

محصولات شرکت لیان آریاتش صبا
آزمایشگاه مجازی نانو

آزمایشگاه مجازی نانو

محصولات شرکت لیان آریاتش صبا
ویبرو 1

ویبرو 1

محصولات شرکت لیان آریاتش صبا
پهپاد کشاورزی

پهپاد کشاورزی

محصولات شرکت لیان آریاتش صبا
پهپاد سم‌پاش AG1-405

پهپاد سم‌پاش AG1-405

محصولات شرکت لیان آریاتش صبا
پهپاد سم‌پاش AG2-405

پهپاد سم‌پاش AG2-405

محصولات شرکت لیان آریاتش صبا
پهپاد سم‌پاش  AG1-610

پهپاد سم‌پاش AG1-610

محصولات شرکت لیان آریاتش صبا
پهپاد سم‌پاش AG2 -610

پهپاد سم‌پاش AG2 -610

محصولات شرکت لیان آریاتش صبا
پهپاد سم‌پاش AG1-615

پهپاد سم‌پاش AG1-615

محصولات شرکت لیان آریاتش صبا
پهپاد سم‌پاش AG2-615

پهپاد سم‌پاش AG2-615

محصولات شرکت لیان آریاتش صبا
پهپاد سم‌پاش AG1-620

پهپاد سم‌پاش AG1-620

محصولات شرکت لیان آریاتش صبا
پهپاد سم‌پاش AG2-620

پهپاد سم‌پاش AG2-620

محصولات شرکت لیان آریاتش صبا
نازل های تی جت و میکرونر

نازل های تی جت و میکرونر

محصولات شرکت لیان آریاتش صبا
پمپ های براشلس

پمپ های براشلس

محصولات شرکت لیان آریاتش صبا
باتری های لیتیوم پلیمر

باتری های لیتیوم پلیمر

محصولات شرکت لیان آریاتش صبا
مخازن بذرپاشی

مخازن بذرپاشی

محصولات شرکت لیان آریاتش صبا