خدمات شرکت فنی مهندسی آریاتش

تست های ارتعاشی و بالانسینگ تجهیزات دوار

یکی از مهمترین ابزارهای تشخیص عیوب مکانیکی در تجهیزات دوار (Rotary machines) و تجهیزات رفت و برگشتی (Reciprocating Machines) ارتعاش سنج ها و آنالایزرهای ارتعاشات به شمار می روند.

تعداد بازدید : | تعداد نظرات : 0 | کاربرانی که پسندیده اند : 0 | کاربرانی که نپسندیده اند : 0

یکی از مهمترین ابزارهای تشخیص عیوب مکانیکی در تجهیزات دوار (Rotary machines) و تجهیزات رفت و برگشتی (Reciprocating Machines) ارتعاش سنج ها و آنالایزرهای ارتعاشات به شمار می روند. با این ابزار طیف وسیعی از عیوب مکانیکی از قبیل نابالانسی، ناهمراستایی یا عدم هم محوری شافت و کوپلینگ، رزونانس، لقی، عیوب فونداسیون، عیوب بیرینگ، کاویتاسیون و … قابل شناسایی هستند. شما میتوانید جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در رابطه با آنالیز ارتعاشات، آشنایی با روش های آنالیز ارتعاشات،  و پایش وضعیت در ماشین‏ آلات دوار،از طریق تماس باشرکت درخواست خود را ارسال نمایید

 

بالانس  ماشین   های دوار ( Machinery Balancing   )

نابالانسی یکی از عوامل اصلی ایجاد ارتعاش در ماشین های دوار است. البته این عیب معمولاً با عیوب معمول دیگری همچون لقی یاتاقان ها که می تواند در اثر ادامه کار ماشین با نابالانسی بیش از حد بوجود آید و یا با مشکلاتی همچون کمانش روتور یا ناهمراستایی می تواند همراه شود یا اشتباه تشخیص داده شود. عموماً انجام یک بالانس موفق بستگی به شناسایی و تفکیک این عوامل از یکدیگر بستگی دارد که خود به تجربه و تجهیزات مورد استفاده بستگی خواهد داشت.

یکی از مهمترین ابزارهای تشخیص عیوب مکانیکی در تجهیزات دوار (Rotary machines) و تجهیزات رفت و برگشتی (Reciprocating Machines) ارتعاش سنج ها و آنالایزرهای ارتعاشات به شمار می روند. با این ابزار طیف وسیعی از عیوب مکانیکی از قبیل نابالانسی، ناهمراستایی یا عدم هم محوری شافت و کوپلینگ، رزونانس، لقی، عیوب فونداسیون، عیوب بیرینگ، کاویتاسیون و … قابل شناسایی هستند. شما میتوانید جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در رابطه با آنالیز ارتعاشات، آشنایی با روش های آنالیز ارتعاشات،  و پایش وضعیت در ماشین‏ آلات دوار،از طریق تماس باشرکت درخواست خود را ارسال نمایید

 

بالانس  ماشین   های دوار ( Machinery Balancing   )

نابالانسی یکی از عوامل اصلی ایجاد ارتعاش در ماشین های دوار است. البته این عیب معمولاً با عیوب معمول دیگری همچون لقی یاتاقان ها که می تواند در اثر ادامه کار ماشین با نابالانسی بیش از حد بوجود آید و یا با مشکلاتی همچون کمانش روتور یا ناهمراستایی می تواند همراه شود یا اشتباه تشخیص داده شود. عموماً انجام یک بالانس موفق بستگی به شناسایی و تفکیک این عوامل از یکدیگر بستگی دارد که خود به تجربه و تجهیزات مورد استفاده بستگی خواهد داشت.

یکی از مهمترین ابزارهای تشخیص عیوب مکانیکی در تجهیزات دوار (Rotary machines) و تجهیزات رفت و برگشتی (Reciprocating Machines) ارتعاش سنج ها و آنالایزرهای ارتعاشات به شمار می روند. با این ابزار طیف وسیعی از عیوب مکانیکی از قبیل نابالانسی، ناهمراستایی یا عدم هم محوری شافت و کوپلینگ، رزونانس، لقی، عیوب فونداسیون، عیوب بیرینگ، کاویتاسیون و … قابل شناسایی هستند. شما میتوانید جهت دریافت اطلاعات تکمیلی در رابطه با آنالیز ارتعاشات، آشنایی با روش های آنالیز ارتعاشات،  و پایش وضعیت در ماشین‏ آلات دوار،از طریق تماس باشرکت درخواست خود را ارسال نمایید

 

بالانس  ماشین   های دوار ( Machinery Balancing   )

نابالانسی یکی از عوامل اصلی ایجاد ارتعاش در ماشین های دوار است. البته این عیب معمولاً با عیوب معمول دیگری همچون لقی یاتاقان ها که می تواند در اثر ادامه کار ماشین با نابالانسی بیش از حد بوجود آید و یا با مشکلاتی همچون کمانش روتور یا ناهمراستایی می تواند همراه شود یا اشتباه تشخیص داده شود. عموماً انجام یک بالانس موفق بستگی به شناسایی و تفکیک این عوامل از یکدیگر بستگی دارد که خود به تجربه و تجهیزات مورد استفاده بستگی خواهد داشت.